Tuesday, June 26, 2012

BIDANG TUGAS AHLI JAWATANKUASA PANITIA PENDIDIKAN ISLAMJAWATANKUASA PANITIA
BIDANG TUGAS
1.    Pengetua
PK Pentadbiran
PK Hem
PK KoKurikulum
GK Sains Sosial

·        Memberi nasihat dan panduan
·        Menyemak dan mengesahkan kertas cadangan
·        Memantau program yang dirancangkan dapat dilaksanakan pada tarikh yang sesuai
·        Memastikan perjalanan program berjalan dengan lancar
·         
2.   Ketua Panitia
·        Mendapatkan sukatan pelajaran terkini untuk kegunaan ahli
·        Menyelaras penyediaan rancangan mengajar untuk dua penggal persekolahan
·        Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan untuk kegunaan guru-guru atau Pusat Sumber Sekolah
·        Menyelaras penggunaan bahan bantu mengajar (BBM), buku latihan, lembaran kerja, soalan ujian dan peperiksaan berasaskan sekolah (PKBS)
·        Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan dan ujian
·        Mengadakan mesyuarat panitia sekurangnya 3 kali setahun
·        Mempengerusikan mesyuarat panitia
·        Menghadiri mesyuarat PPD / JPN jika perlu

3.   Setiausaha Panitia
·        Mencatat minit dalam semua mesyuarat panitia
·        Menyiapkan minit mesyuarat 3 hari selepas mesyuarat dijalankan dan diedarkan kepada semua ahli
·        Menyediankan agenda-agenda untuk semua mesyuarat panitia
·        Membantu  ketua panitia mengemaskini fail-fail panitia
·        Menyediakan surat-surat pekeliling panitia atas arahan ketua panitia
·        Mengurus semua surat keluar masuk panitia
·        Menyediakan laporan bagi setiap kali program panitia
·        Menjalankan arahan yang diberikan dari semasa ke semasa

4.   Penyelaras Tingkatan
·        Menguruskan dan menyelaras tugas-tugas atau arahan yang diberikan mengikut bidang tingkatan
·        Menyediakan soalan ujian atau PKBS serta skema pemarkahan mengikut senarai agihan penggubalan soalan
·        Menguruskan soalan ujian untuk diedarkan pada tarikh ujian dijalankan
·        Merancang program akademik dan ko-akademik yang dirasakan perlu mengikut tingkatan

5.   Penyelaras PAFA dan UTH
·        Menyediakan borang PAFA dan Hafazan Menengah Rendah dan Menengah Atas
·        Mengemaskini fail induk PAFA
·        Mengedarkan Fail PAFA kepada guru-guru terlibat pada awal sesi persekolahan
·        Mengumpulkan Fail PAFA pada akhir sesi persekolahan dan menyimpan dalam bilik Pendidikan Islam

6.   Penyelaras PBS PMR
·        Menghadiri mesyuarat Penyelarasan PBS PMR peringkat Negeri / PPD
·        Menyediakan fail induk PBS PMR
·        Menyediakan boring-borang yang diperlukan
·        Mengedarkan boring-borang
·        Mengumpulkan boring markah kelompok mengikut tingkatan

7.   Setiausaha Hari Kebesaran Islam
·        Merancang aktiviti sambutan Hari Kebesaran Islam
·        Menyediakan buku pengurusan kerja
·        Menyediakan buku pengurusan kerja
·        Menubuhkan ahli jawatankuasa kerja
·        Menyediakan kertas cadangan
·        Mendapatkan nasihat dan pengesahan daripada Pentadbir
·        Menjalankan program sambutan

8.   Setiausaha Dakwah
·        Merancang aktiviti dakwah
·        Menyediakan buku pengurusan dakwah
·        Menubuhkan ahli jawatankuasa kerja bagi aktiviti yang ingin dijalankan
·        Menyediakan kertas cadangan
·        Mendapatkan nasihat dan pengesahan daripada Pentadbir
·        Menjalankan aktiviti dakwah

9.   Setiausaha Masjid
·        Menyediakan buku pengurusan masjid
·        Menubuhkan jawatankuasa masjid dari kalangan guru dan pelajar
·        Memastikan keceriaan dan kebersihan masjid
·        Mengurus hal-hal kebajikan di masjid

10.Setiausaha Zakat
·        Menyediakan buku pengurusan zakat
·        Mengenalpasti asnaf zakat di kalangan pelajar
·        Mengumpul dana zakat
·        Merancang pembahagian zakat

10.Guru Penasihat Persatuan Pendidikan Islam
·        Menguruskan  perjumpaan persatuan
·        Mengadakan aktiviti persatuan
·        Memastikan aktiviti persatuan dipelbagaikan

11. Guru Matapelajaran
·        Merancang pengajaran dan pembelajaran tahunan dan harian
·        Melaksanakan aktiviti Pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar di bilik darjah
·        Melaksankan ujian PAFA dan HAFAZAN
·        Memastikan KPI Pendidikan Islam tercapai
·        Mengenalpasti kemahiran al-quran di kalangan pelajar
·        Merancang program pengukuhan
·        Melaksankan ujian / peperiksaan
·        Menyemak kertas jawapan pelajar
·        Menerangkan teknik menjawab soalan dengan betul
·        Menyemak latihan / nota pelajar
·        Mendidik akhlak pelajar kearah bersahsiah mulia

KERTAS CADANGAN PROGRAM MINGGU JABATAN SAINS SOSIAL


KERTAS CADANGAN :
BINGKISAN ILMU : REMAJA  DAN CABARAN MASA KINI
SEMPENA PROGRAM MINGGU JABATAN SAINS SOSIAL
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTRI SAADONG

1.   Pendahuluan
Cadangan menganjurkan program minggu Jabatan Sains Sosial ini telah dicetuskan ideanya oleh Yang Berusaha Tuan Pengetua SMK Putri Saadong sendiri iaitu Tuan Hj Pi Remli b Che Ishak sebagai satu galakan untuk membudayakan pelbagai aktiviti pembudayaan ilmu di sekolah khasnya.

Oleh yang demikian, Panitia Pendidikan Islam sebagai salah satu daripada panitia yang berada di bawah Jabatan Sains Sosial, mengambil kesempatan untuk mengadakan slot bingkisan ilmu sebagai salah satu daripada pengisian aktiviti sempena minggu ini.

2.  Matlamat
Melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, dan berdaya saing melalui pelbagai pertandingan, ceramah dan juga pameran.

3.  Objektif 
3.1.   Murid dapat mengamalkan cara hidup orang yang berilmu  di sekolah dan di luar sekolah.
3.2.   Murid dapat mengamalkan cara hidup sebagai remaja atau pelajar yang bermaruah dan memahami batas-batas pergaulan dalam Islam
3.3.   Murid yang mempunyai sahsiah yang baik dan terpuji

4.  Sasaran : Semua murid SMK Putri Saadong

5.  Tarikh pelaksanaan   2 hb Mei 2011 (Isnin)

6.   Tempat:  Dataran Perhimpunan SMK Putri Saadong

7.  Aktiviti Pelaksanaan : Ceramah Umum

8.  Ajk Pelaksana:

BINGKISAN ILMU : REMAJA DAN CABARAN MASA KINI
Tarikh                          :           2 hb Mei 2011 (Isnin)
Tempat                        :           Dataran Perhimpunan SMKPS
Penceramah               :           al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Ayub
( Pensyarah Maktab Perguruan Kota Bharu)
Tajuk Bingkisan Ilmu:                         “Remaja dan Cabaran Masa Kini”

Jawatankuasa
Guru Bertugas
Tugasan
Penasihat :

Pengerusi :


Timbalan Pengerusi :
Perancang :
Ketua Program


Setiausaha :Bendahari :Sambutan :

Jemputan Penceramah :Persiapan Tempat :
Bacaan Doa :Fotografi :


Persegaran Jemputan :


Siaraya :


Kawalan Pelajar :

Buku Pelawat :Cenderahati / Roset :
Juruacara Majlis :Tn Hj Pi Remli bin Che Ishak
(Pengetua Cemerlang SMKPS)Tn Hj Isamudin bin Hj Ismail
(PK HEM)

En Harun bin Abd Rahman
(PK Pentadbiran)
Tn Hj Nik Zainal Abidin bin Nik Sulaiman
(PK Ko Kurikulum)

En Muzairi Souza b Mohamed
(KB Sains Sosial)Pn Mek bt Abd Rasyid


Pn Razana bt Hj OthmanPn Fatiah bt MuhammadBarisan Pentadbir
Ketua Bidang Sains Sosial
Ust Mohd Radzuan b Mat Jusoh
Badan Pengawas


Pn Zaliza bt HamzahPn Azumah bt Mohd Salleh
Pn Naimah bt Abdullah
Pn Zainon bt Mohd Yassin
Pengawas Bertugas


Ust. Mohd Radzuan b Mat Jusoh
Pengawas Bertugas

En Md Nor Azmi b Daud


Pn Siti Dahlia bt Yusoff
Pn Norainawati bt Ishak


En Zilkaram b Awang
En Rokman b Yusoff

Tn Hj Zuhaidi bin Hussin
En Nik Zulkifli b
Pn Rohani bt S. AhmadPn Fatiah bt Muhammad

Pn Roslina bt Ali
·         Memberi nasihat dan teguran kea rah penganjuran majlis berjalan dengan lancer dan baik


·         Mempengerusikan majlis taklimat program·         Merancang dan memberi cetusan idea untuk menjayakan aktiviti Minggu jabatan Sains Sosial

·         Memastikan program berjalan lancar

·         Menyediakan kertas cadangan program
·         Menghubungi penceramah jemputan
·         Memastikan program berjalan lancer sebagaimana yang dirancangkan

·         Menguruskan kewangan program / cenderahati penceramah

·         Menyambut penceramah jemputan
·         Menguruskan barisan pengawas untuk acara menyambut Penceramah Jemputan

·         Menyediakan surat jemputan
·         menghantar atau fax surat kepada penceramah Jemputan

·         menguruskan tempat perhimpunan guru dan tetamu
·         menguruskan minuman penceramah (semasa ceramah)

·         melantik dan melatih pengawas yang bertugas untuk mengetua pembacaan doa

·         mengambil gambar / foto sepanjang program

·         menyediakan  jamuan persegaran untuk 5 orang


·         memastikan siaraya berjalan lancer

·         memastikan pelajar berkumpul di dataran perhimpunan seawal 7:30 pagi
·         memastikan pelajar duduk dalam keadaan berdisiplin

·         menyediakan buku pelawat untuk ditandatangani oleh penceramah jemputan

·         menyediakan cenderahati kepada pencermah
·         mengiringi Pengetua untuk acara penyampaian cenderahati.

·         Menjadi juruacara majlis sepanjang program9.    Tentatif Program:

7 :30 pg           :           Pelajar dan guru berkumpul di medan perhimpunan            
7:50 pg            :           Ketibaan Tetamu Jemputan
8 :00 pg           :           Nasyid Asma ul Husna
                        :           Ucapan Alu-aluan Pengerusi Majlis
                        :           Bacaan Doa
                                    Oleh :

                        :           Bingkisan Ilmu : “Remaja dan Cabaran Masa Kini”
                                    Oleh : al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Ayub
( Pensyarah Institut Perguruan Kota Bharu)

                        :           Ucapan Alu-aluan Tuan Pengetua
                                    Tn Hj Pi Remli bin Che Ishak
                                    (Pengetua Cemerlang SMKPS)
                       
                        :           Penyampaian Cenderahati

                                    Jamuan Ringan / Bersurai


10.         Sumber Kewangan
1.    PANITIA  P. ISLAM
(Kegiatan Agama)
JUMLAH

RM 200.00

 RM200.00
11. Anggaran Perbelanjaan
1.    Cenderahati
2.    Persegaran AJK Pelajar
JUMLAH
RM150.00
RM  50.00
RM 200.00


12.   Penutup
Adalah diharapkan  slot bingkisan ilmu yang mengetengahkan persoalan “Remaja dan Cabaran Masa Kini” dapat membuka minda para pelajar SMKPS khususnya dan dapat mencetuskan satu sentuhan perubahan dalam diri mereka kea rah menjadi pelajar yang bermaruah dan berguna kepada diri, keluarga, agama, bangsa dan Negara.Disediakan oleh :

(RAZANA BINTI OTHMAN)
Setiausaha Bingkisan Ilmu
Disemak oleh :


(MUZAIRI SOUZA  B MOHAMMED)
Ketua Bidang Sains Sosial SMKPSDiluluskan oleh :


(HJ PI REMLI B CHE ISHAK)
Pengetua Cemerlang SMKPS