Tuesday, August 3, 2010

Analisa Soalan Pendidikan Islam PMR 2005 - 2011

SENARAI TAJUK PMR 2005

BAHAGIAN A:
TQ/HN:
1. Solat Jumaat : Konsep (T3)
2. Al-Baqarah : 283-286 Sifat2 Allah (T1)
3. Surah ali-Imran : Dakwah tanggungjawab bersama (T2)
4. Hadis: Ilmu Pengetahuan Asas Kejayaan (T1)
5. Hadis: Amalan Mukmin Cemerlang (T1)

BAHAGIAN B
AQ:
1. Konsep Aqidah (T1)
2. Asas Aqidah islam – cirri aqidah salah (T1)
3. Beriman kepada hari Kiamat : Mahsyar (T3)
4. Susun ayat : al-baqarah :286 (T1)
5. Susun ayat : al-Jumuat :8 (T3)
IB:
1. Zakat Harta (T3)
2. Konsep solat Jumaat (T2)
SN:
1. Bilal b Rabah (T1)
2. Ab Rahman b Auf (T2)
3. Pembinaan Masjid (T2)
AD:
1. Adab Menuntut Ilmu (T1)
2. Adab memelihara kesucian Mashaf (T1)
3. Doa Penyeri Kehidupan (T2)


SENARAI TAJUK PMR 2006

BAHAGIAN A:

TQ/HN:
1. Surah al-baqarah : 34-37 Kepatuhan Malaikat (T1)
2. Surah ali-Imran : 103 Perpaduan Asas Kesejateraan (T2)
3. Hadis: Amalan Mukmin Cemerlang (T3)
4. Hadis : Sedekah (T2)

BAHAGIAN B:

AQ:
1. Al-Wahid (T2)
2. Beriman kpd hari kiamat (T3)
3. Susun ayat : al-Baqarah 284 (T1)
4. Susun ayat : al-Baqarah :255 (T1)
IB:
1. Fardhu ain / fardhu kifayah (T1)
2. Solat berjemaah (T1)
3. Solat ketika sakit (T3)
SN:
1. Kesan Piagam Madinah (T3)
2. Khulafa’al-Rasyidin(KBKK)
3. Abu Bakar al-Sidik (T1)
4. Fatimah al-Zahra’ (T3)
AD:
1. Adab menjaga fitrah lelaki dan perempuan (T1)
2. Adab berkawan (T1)
3. Adab Bersyukur (T2)


SENARAI TAJUK PMR 2007

BAHAGIAN A
TQ/HN:
1. Surah al-Baqarah: makanan halal dan haram (T1)
2. Surah ali-Imran : 8 Hidayah Sumber kebahagiaan (T2)
3. Surah ali Imran : Perpaduan Asas kesejahteraan (T2)
4. Hadis : Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmin (T1)
5. Hadis : Mencegah Kemungkaran Tanggungjawaba bersama (T2)

BAHAGIAN B
AQ:
1. Beriman kepada malaikat (T2)
2. Beriman kepada rasul (T3)
-rasul yang wajib diketahui
-sifat2 rasul
IB:
1. Bersuci daripada najis (t!)
2. Wudhuk (T1)
3. Solat Fardhu (T1)
4. Khutbah Jumaat (T1)
5. Ibadat Puasa (T2)
6. Zakat Fitrah (T2)
SN:
1. Hijrah Rasulullah ke madinah (T1)
2. S. Khalid bin al-Walid (T3)
AD:
1. ASdab berjiran (T1)
2. Adab menjalankan Tugas (T3)
3. Adab terhadap Ibu bapa (T3)SENARAI TAJUK PMR 2008

BAHAGIAN A
TQ / HN:
1.Surah al-Baqarah : 284 (T1)
2. Surah al-A’raf : 205-206 (T3)
3. Hadis: Amalan Mukmin Cemerlang (T3)
4.Hadis: Al-Quran dan Hadis Panduan Hidup Mukmikn (T1)

BAHAGIAN B
AQ:
1. Cara rosak iman (T1)
2. Al-Adlu (T2)
3. Syurga dan Neraka (T3)
IB:
1. Con. Fardhu ain (T1)
2. Faedah fardhu kifayah (T1)
3. Syarat sah solat (T1)
4. Kebaikan solat sempurna (T1)
5. Cara tentukan waktu solat(T1)
SN:
1. Ancaman / tentangan dakwah Rasulullah (T1)
2. Pengajaran kisah perjuangan Rasulullah (T1)
3. S.Ali b Abi Talib (T2)
4. Susun ayat : al-baqarah :256 (T1)
5. Susun ayat : ali Imran : 18 (T2)
AD:
1. Adab terhadap ibu bapa (T1)
2. Adab terhadap tetamu (T3)
3. Adab terhadab orang bukan Islam (KBKK)


SENARAI TAJUK PMR2009

BAHAGIAN A :
1. AL-BAQARAH : 201 Kepentingan doa dalam kehidupan Mukmin (T1)
2. Surah al-Imran : Segera bertaubat (T2)
3. Hadis: Ilmu Pengetahuan asas kejayaan (T1)
4. Hadis : Mencegah kemungkaran tanggungjawab Bersama (T2)

BAHAGIAN B:
AQ:
1. Rukun Iman Teras Akidah islam (T1)
2. Beriman kpd malaikat (T2)
3. Beriman kepada alam barzakh (T3)
IB:
1. Solat hajat (niat + tujuan+beza degn solat tahajud) (T3)
2. Solat berjemaah (kedudukan makmum + makmum masbuq)
SN:
1. Aisyah (T3)
2. Perjanjian Aqabah (T2)
3. Siapa golongan Ansar / cara Ansar sambut rasulullah ? Pengorbanan Ansar (T1)
4. Isi tempat kosong al-baqarah : 255
5. Isi tempat kosong AL-Jumuat :9
AD:
1. Adab menjaga maruah diri (T1)
2. Adab Membaca al-Quran (T1)
3. Slogan menjalankan tugas menjaga kebersihan kelas (KBKK)

SENARAI TAJUK PMR 2010
 
BAHAGIAN A:
1. Surah Ali Imran : 26 (Bukti Kekuasaan Allah)
2. Hadis Ihsan Terhadap Binatang
3. Surah Al A'raf : 23 (Memohon keampunan dan Rahmat Allah)
4. Hadis Sedekah

BAHAGIAN B:

AQ:
1. Maksud Iman
2. Tanda Kiamat
3. Hikmat Allah mengadakan Kiamat
4. Kesan beriman kepada Kiamat
5. Isi kandungan al-Quran
6. Hiknah al-quran diturunkan secara beransur-ansur

IB:
1. Contoh fardhu Kifayah
2.Akibat mengabaikan fardu kifayah
3.usaha memupuk amalan fardu kifayah di kalangan pelajar sekolah
4.syarat sah puasa
5. Hikmah puasa
6. syarat solat jamak dan qasar

SN:
1. kepercayaan masyarakat arab Jahiliyah
2. tingkah laku keji masyarakat arab jehiliyah
3. Abu Bakar al-Siddiq  :  sifat perbadi dan cara pemerintahan
4. dua masjid utama dalam islam
5. program untuk menarik minat remaja ke masjid.
6 susun ayat : al-Baqarah : 285 dan Ali Imran : 18

AD:
1. Hukum menuntut ilmu
2.adab menuntut ilmu
3. kepentingan berdoa ketika hendak memulakan pelajaran
4. cara berbakti kepada bapa yang sedang sakit di hospital
5. akibat anak derhaka
6.adab pemidato yang baik
7.adab semasa berada dalam majlis

SENARAI TAJUK PMR 2011

TQ
1.Surah al-Baqarah : 1-5 (Ciri Mukmin Bertakwa T1)
2. Surah Ali Imran : 103 (Perpaduan T2)
3. hadis Amalan Mukmin Cemerlang (T3)
4. Hadis Panduan Hidup Mukmin (T1)

BAHAGIAN B

AQ
1. Dalil kewujudan Allah (T1)
2. Beriman kepada Rasul (T3)
3. Beriman kepada Qadha Qadar (Konsep Tawakkal) (T3)

IB
1. Amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah (T1)
2. Solat Jumaat / Mukim dan Mustautin (T2)

SN
1. Hijrah (T1)
2.Saidina Umar al Khattab (T2)
3. Susun ayat : Surah ali Imran :27
4.Susun ayat : Surah al Jumuat : 10

AD
1. Adab memelihara kesucian Mashaf (T1)
2. Adab Bercakap di dalam majlis (T3)

No comments:

Post a Comment