Tuesday, August 3, 2010

Ramalan Pendidikan Islam PMR 2010...

BAHAGIAN A:
TQ;
1.        Surah al-baqarah : 1-5 (T1)
2.       Surah al-baqarah : 83 (Berbudi dan berbakti cara Hidup mukmin) (T1)
3.       Surah al-baaqarah :285 (Berpegang Teguh dengan janji Allah) (T1)
4.       Surah al-Imran : 26 (Menginsafi kekuasaan allah (T2)
5.       Surah al-A’raf : 23 (Memohon keampunan dan rahmat Allah (T3)
6.       Surah al-A’raf : Meyakini Hari Kebangkitan (T3)
7.       Surah al-Jumuaat : 8-10 (T3)

HN:
1.       Al-Quran dan hadis panduan hidup Mukmin (T1)  Ihsan terhadap binatang (T3) Sedekah (T2)

b     BAHAGIAN B
AQ:
Maksud Iman, Islam dan Ihsan
Maksud Muslim dan Mukmin

1.       Dalil kewujudan Allah (T1)
2.       Al-Rahman / al-rahim / al-hakim / al-Alim (T2)
3.       Beriman kepada kitab  (T2)
4.       Beriman kepada al-Hisab / al-Mizan / Persediaan menghadapi hari akhirat / Qadh’ dan qadar (t3)

IB:
1.       Bersuci : Mandi / tayammum / samak / hikmat (T1)
2.       Khusyuk solat (T1)
3.       Solat jamak Qasar (T2)
4.       Zakat fitrah (T2)
5.       Puasa ramadhan (T2)
6.       Solat Aidilfitri/ AidilAdha

SN:
1.       Masyarakat arab jahiliyyah (T1)
2.       Strategi perjuangan rasulullagh (T1)
3.       S. Khadijah (T1)
4.       S. Abu Hurairah (T2)
5.       Umr al-Khattab (T2)
6.       (S.Abd Rahman b Auf (T2)
7.       Perjanjian Hudaibiyyah (T3)
8.       Piagam Madinah (T3)
9.       Pembukaan Kota Mekah (T3)
10.   Susun ayat / isi tempat kosong: ali Imran 26 / 27
11.   Susun ayat / isi tempat kosong : al-Jumuaat : 10
AD: 

No comments:

Post a Comment